4.r. Kaštelir

Učiteljica Dajana Ban Torcello

 

ISTARSKA KORONA

Dola nan je korona,
neka gre ća i ona.
U škovace je hitimo,
tako joj mi pritimo.
Jušta je ura,
da je otpuše bura.
Da se počnemo igrat,
tako će nan vrime brže pasat.
U školu bin stija poj,
perke i ja falin njoj.

Leon Višić

TONIN

Tonin na feštu je poša
z razbijenin postoli doša.
Šporke bičve je ima
pa hi je profuma.
Rascukanu maju je nosija
i brageše po putu zgubija.
Lase ni ima, a šjar
po boku drža.
Jeno litro rakije je popija
pa je pijan bija.
Plesat je stija,
ali pospan je bija.
Noge su mu se uvile
pa je pa na škaline.
Fešta je finila
dok je Tonin spa.
Zaprli su vrata,
svi su pošli ća.
Došlo je jutro,
Tonin još spi.
Žena Zvana došla ga trunit.
– E Tonin, Tonin,
ča te to toka
da te Zvana doma peja!

Paola Kovač Deklić

MOJA MATI

Moja mati je lipa i prava,
svu ljubav mi dava.
Vajk se smije
i moje obraze mije.
U svemu mi pomore,
anke kad ne more.
Zato je najveć na svitu volin
i da je jubnen svaki dan ne odolin.

Luka Romito Pranjić

MOJ BRAT

Dišpet za dišpeton,
komedija na komediju.
Ma kadi mu je kraj ?

Kako ne vidi da me je štufa?
Kako ne vidi da me je rabja ?

Ma stešo ta rabja ne podura
i sve mu oprostin.

A pole par minuti – eko ga nazda.
Dišpet za dišpeton…
Komedija na komediju…

Marta Blažević

ZLETILA TUŽNA GRLICA

Zletila tužna grlica,
na suhen drvcu vrh kolca.
Ona se tužna žalila, ona se tužna žalila.
Da si je drugca zgubila, da si je drugca zgubila.
Pojmo mi mala na samanj,
ja ću ti kupit kolačić.
Ti ćeš mene mala poljubit,
a ja ću tebe juženit.
Mi ćemo skupa srićni bit.

Mia Špehar

Slovo č se smočilo
pa od jada skočilo.
Slovo ć u ćudu gleda
i smijući se padne od smijeha.
Slovo dž džunglu krasi,
a mali Mowgli jednadžbu ne shvati.
Slovo đ trči đir,
i misli na ušteđen benzin.
Slovo lj ljubav krasi
i ljudima puno znači.
Slovo nj njiše grane
dok magarac njače sa strane.

Enan Kurtović

OSMIJEH

Osmijeh je sve na svijetu.
Osmijeh zvuči poput ptice na grani,
osmijeh miriše poput cvijeća u kosi,
osmijeh ima okus najzrelijih jagoda.
Osmijeh bi trebao biti svakome najdraži.

Ana Vrbat

Č, ć, dž, đ, lj, nj to su
slova smiješna.
Ja se čudim č
i ćelavom ć.
Poklanjam džipu dž,
a đurđici đ.
Ljubav kruži oko lj.
I na kraju njurgam s nj.

Nikol Močibob

MAČKA

Bila je jena mačka.
Ta je mačka vajka jila
i debela je bila.
Dobila je četrdeset i pet kila
i zato tablete je pila.
Te tablete bile su
za mršavljenje,
ali i za spanje.

I na kraju.
Ta je mačka čuda tablet popila
pa je sve deblja, deblja i deblja bila…

Paola Kovač Deklić

JUTRO

U jutro kad se iz posteje triba stat,
meni se ne prestaje spat.
Na marendu triba poć,
a nikako do kužine doć.
Fritaja s kobasicon već je na mizi,
sva srića da ni salata od biži.
Uz to i malo pašarete
i ja san sritno dite.

Noa Koritnik

OSMIJEH

Osmijeh je sreća na cijelome svijetu.
Osmijeh zvuči poput anđela koji pjeva.
Osmijeh miriši poput parfema.
Osmijeh ima okus bakinih kolača.
Osmijeh bi trebao biti na dječjem licu svaki dan.

Gabriel Legović

Rad prema grčkom mitu Dedal, Ikar i Sunce

Previous gallery 1.r. Višnjan
Next gallery Engleski jezik
image/svg+xml

Menu

Skip to content